ربات ایران ماشین ایرانی خودروسازان

ربات: ایران ماشین ایرانی خودروسازان خودروهای داخلی خودروسازان داخلی قیمت خودروهای داخلی بازار خودرو

معادله معکوس در خودروسازی کشور عزیزمان ایران

در شرایطی که به طور معمول، اوج رفتن تیراژ و زیاد کردن داخلی سازی قطعات، به کم کردن هزینه های تولید و قیمت نهایی خودروها می انجامد، این اتفاق در صنعت ماشین کشو..

ادامه مطلب