ربات ایران ماشین ایرانی خودروسازان

ربات: ایران ماشین ایرانی خودروسازان خودروهای داخلی خودروسازان داخلی قیمت خودروهای داخلی بازار خودرو

رقابت «رفتن» در جشنواره لبنانی

جشنواره بین‌المللی فیلم «تریپولی» لبنان از فیلم «رفتن» ساخته برادران محمودی جهت حضور در بخش رسمی رقابتی خود دعوت کرد. رقابت «رفتن» در جشن..

ادامه مطلب

افزایش قیمت مهاجم ایرانی تا 8 میلیارد تومان

پس از سردار آزمون و علیرضا جهانبخش این بار یک مهاجم ایرانی با عملکرد خوبش زیاد کردن 2.5 برابری قیمت داشت. افزایش قیمت مهاجم ایرانی تا 8 میل..

ادامه مطلب

هاشمی‌طبا در حال گرم کردن!

هاشمی طبا: جهت مناظره «زنده» و «مرده» آمادگی دارم؛ هنوز در مورد تبلیغات انتخاباتی تصمیم نگرفته ام و به این جمع بندی نرسیده ام که ستاد انتخاباتی بزنم..

ادامه مطلب

معادله معکوس در خودروسازی کشور عزیزمان ایران

در شرایطی که به طور معمول، اوج رفتن تیراژ و زیاد کردن داخلی سازی قطعات، به کم کردن هزینه های تولید و قیمت نهایی خودروها می انجامد، این اتفاق در صنعت ماشین کشو..

ادامه مطلب