ربات ایران ماشین ایرانی خودروسازان

ربات: ایران ماشین ایرانی خودروسازان خودروهای داخلی خودروسازان داخلی قیمت خودروهای داخلی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

فقدان او ولی بیش از همه شاید جهت حسن روحانی محسوس باشد و بر این اساس گزاف نیست اگر گفته شود روحانی بدون بااهمیت ترین حامی خود وارد صحنه شده است است.

هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

عبارات مهم : اسلامی

فقدان او ولی بیش از همه شاید جهت حسن روحانی محسوس باشد و بر این اساس گزاف نیست اگر گفته شود روحانی بدون بااهمیت ترین حامی خود وارد صحنه شده است است.

عصر ایران- انتخابات پیش رو نخستین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است که در غیاب آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار می شود.

او از سال 1358 تا 1395 که چشم از دنیا فروبست در هر انتخابات یا کاندیدا بوده یا تاثیر گذاشته و می توان گفت نسبت هاشمی فقید و انتخابات هیچ گاه نگسست و البته به جز یک مورد (در سال 92) تأیید صلاحیت او همواره قطعی به نظر می رسید و هر لحظه مجال شرکت داشت.

هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

در سال 58 در جایگاه سرپرست وزارت کشور ایفای نقش کرد و بعد از آن در 4 دوره مجلس شورای اسلامی، 4 دوره انتخابات ریاست جمهوری و تمام ادوار مجلس خبرگان رهبری کاندیدا شد.

فقدان او ولی بیش از همه شاید جهت حسن روحانی محسوس باشد و بر این اساس گزاف نیست اگر گفته شود روحانی بدون بااهمیت ترین حامی خود وارد صحنه شده است هست. روحانی البته متحدان و حامیان متعدد و متنوعی در سطوح متفاوت دارد ولی نقش هاشمی رفسنجانی یگانه بود.

فقدان او ولی بیش از همه شاید جهت حسن روحانی محسوس باشد و بر این اساس گزاف نیست اگر گفته شود روحانی بدون بااهمیت ترین حامی خود وارد صحنه شده است است.

تصاویر زیر یادآور همراهی حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی در تمام سال های گذشته است:

هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

فقدان او ولی بیش از همه شاید جهت حسن روحانی محسوس باشد و بر این اساس گزاف نیست اگر گفته شود روحانی بدون بااهمیت ترین حامی خود وارد صحنه شده است است.

هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

واژه های کلیدی: اسلامی | انتخابات | حسن روحانی | هاشمی رفسنجانی | مجلس شورای اسلامی | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

هاشمی و روحانی در گذر وقت (عکس)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs