ربات ایران ماشین ایرانی خودروسازان

ربات: ایران ماشین ایرانی خودروسازان خودروهای داخلی خودروسازان داخلی قیمت خودروهای داخلی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ظریف حرفه‌ای ترین مبلغ نسل ما است / مارک دوبوویتز

مارک دوبوویتز، یکی از استراتژیست‌های آمریکا جهت تحریم کشور عزیزمان ایران در توئیتی نوشت: ظریف حرفه‌ای ترین مبلغ نسل ما است.

ظریف حرفه‌ای ترین مبلغ نسل ما است / مارک دوبوویتز

مارک دوبوویتز: ظریف حرفه ای ترین مبلغ نسل ما است

عبارات مهم : ارتباط

مارک دوبوویتز، یکی از استراتژیست های آمریکا جهت تحریم کشور عزیزمان ایران در توئیتی نوشت: ظریف حرفه ای ترین مبلغ نسل ما است.

به گزارش ایسنا، وی در توئیتر خود با اشاره به یادداشت اخیر وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک تایمز با عنوان ” تجهیزات نظامی زیبا” (به قول آقای ترامپ) خاورمیانه را نجات نخواهد داد! نوشت: برایم مهم نیست که دیگران در ارتباط با او چه می گویند ولی ظریف حرفه ای ترین مبلغ نسل ما هست. نیویورک تایمز یک استاد را نمایان کرده است.

ظریف حرفه‌ای ترین مبلغ نسل ما است / مارک دوبوویتز

واژه های کلیدی: ارتباط | نیویورک | خاورمیانه | آقای ترامپ | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs