ربات ایران ماشین ایرانی خودروسازان

ربات: ایران ماشین ایرانی خودروسازان خودروهای داخلی خودروسازان داخلی قیمت خودروهای داخلی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار حوادث شوهرم ترساندن کرده اگر تا عید امسال باردار نشوم،برای هر لحظه می رود دنبال زنی که الان صیغه اوست

روزنامه خراسان بیانات یک زن 29 ساله را که به یکی از کلانتری های مشهد مراجعه کرده،منتشر کرده است.

شوهرم ترساندن کرده اگر تا عید امسال باردار نشوم،برای هر لحظه می رود دنبال زنی که الان صیغه اوست

عبارات مهم : زندگی

روزنامه خراسان بیانات یک زن 29 ساله را که به یکی از کلانتری های مشهد مراجعه کرده،منتشر کرده است.

زن 29 ساله درحالی که بیان می کرد دیگر نمی توانم زخم زبان و کنایه های همسرم را تحمل کنم گفت: هنوز امتحانات نهایی سال سوم راهنمایی شروع نشده بود که دایی ام مرا جهت پسرش خواستگاری کرد.

شوهرم ترساندن کرده اگر تا عید امسال باردار نشوم،برای هر لحظه می رود دنبال زنی که الان صیغه اوست

اگرچه آن وقت 14 سال زیاد نداشتم و از مهارت های همسرداری چیزی نمی دانستم ولی به خاطر علاقه ای که به پسردایی ام داشتم بدون تامل پاسخ مثبت دادم و خیلی سریع به علت نسبت فامیلی مراسم عقدکنان ما طبق آداب و رسوم محلی برگزار شد و من پا به منزل بخت گذاشتم روزها و ماه ها سپری می شد و من خودم را خوشبخت ترین دختر روی زمین می دانستم چراکه «جعفر» هم به من علاقه داشت وخیلی از ندانم کاری ها و غلط های کودکانه مرا می بخشید.

درحالی که زندگی شیرینی را تجربه می کردم ناگهان ابر سیاه نازایی بر آسمان زندگی ام سایه افکند. آرام آرام نیش و کنایه های اطرافیان در گوشه و کنار این زندگی شیرین رخنه کرد و هرکس از ظن خود عیبی برایم می تراشید ولی در این میان «جعفر» تنها پشت و پناهم بود و دلداری ام می داد.

روزنامه خراسان بیانات یک زن 29 ساله را که به یکی از کلانتری های مشهد مراجعه کرده،منتشر کرده است.

او هزینه های پزشکی را می پرداخت تا معالجه شوم ولی پزشکان اعتقاد بودند که من مشکلی جهت بارداری ندارم. جعفر هم تحت معالجه قرار داده شد او نیز مشکلی نداشت در واقع هرکدام از ما به تنهایی ایرادی نداشتیم با این وجود نمی توانستم باردار شوم و به همین علت دیگر سرزنش های اطرافیان علنی شده است بود.

به ناچار دوبار تخمک اهدایی گرفتم ولی باز هم ماجرای بارداری من به آخر نرسید و جنین در همان هفته های اول سقط شد. سرپرستی یک کودک از بهزیستی آخرین امیدم بود ولی کارشناسان بهزیستی با دیدن مدارک پزشکی من و همسرم گفتند که هر دو نفر ما سالم هستیم و من می توانم باردار شوم دیگر هیچ روزنه ای برایم باقی نمانده بود تا این که حدود سه ماه قبل فهمیدم جعفر دو سال است که به طور پنهانی منشی شرکت را به عقد موقت خودش درآورده هست.

آن روز هنگامی که با او تماس گرفتم آن زن خودش را زن همسرم معرفی کرد و با بی حیایی گفت آیا از زندگی جعفر بیرون نمی روی؟ نه تنها قشنگی ظاهری نداری بلکه در طول 15 سال زندگی نتوانستی او را صاحب فرزند کنی و … هنگامی که ماجرا را جهت جعفر بازگو کردم مقابلم ایستاد و گفت: او زن صیغه ای من است واگر تا عید نوروز باردار نشوی او همسر رسمی من خواهد شد.

شوهرم ترساندن کرده اگر تا عید امسال باردار نشوم،برای هر لحظه می رود دنبال زنی که الان صیغه اوست

این بود که با گریه به منزل برادرم رفتم و قصد داشتم از او جداشوم ولی باوساطت اقوام به منزل ام بازگشتم با این وجود جعفر همواره در حضور من از قشنگی های آن زن تعریف می کند .

روزنامه خراسان بیانات یک زن 29 ساله را که به یکی از کلانتری های مشهد مراجعه کرده،منتشر کرده است.

واژه های کلیدی: زندگی | پزشکی | باردار | بارداری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs