ربات ایران ماشین ایرانی خودروسازان

ربات: ایران ماشین ایرانی خودروسازان خودروهای داخلی خودروسازان داخلی قیمت خودروهای داخلی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهردار آینده قانون رامحور قراردهد/ شکل‌گیری مثلث شهرداری،شوراو فرمانداری دردوره

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات به وسیله شهردار به معاونین و تحقق نظارت بر امور مدیریت شهر افزود: امیدوارم شهردار آینده قانون

شهردار آینده قانون رامحور قراردهد/ شکل‌گیری مثلث شهرداری،شوراو فرمانداری دردوره

استاندار تهران: شهردار آینده قانون رامحور قراردهد/شکل گیری مثلث شهرداری،شوراو فرمانداری دردوره تازه مدیریت شهری

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات به وسیله شهردار به معاونین و تحقق نظارت بر امور مدیریت شهر افزود: امیدوارم شهردار آینده قانون را محور قرار دهد.

سیدحسین هاشمی با حضور در ایسنا، در تشریح کارها انجام شده است در سطح استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین شاخصه های شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: روزی که به عنوان استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب شدم تلاش کردم دیوار بتنی میان روابط شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و استانداری را بردارم آیا که همه قصد داریم به مردم خدمت کنیم و این دیوارکشی ها معنا ندارد، قطعا باهم بودن و هم افزایی کمک می کند کارها بهتر انجام شود. در حقیقت وحدت رویه جهت خدمت رسانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

شهردار آینده قانون رامحور قراردهد/ شکل‌گیری مثلث شهرداری،شوراو فرمانداری دردوره

وی افزود: در جهت برداشتن این دیوار بتنی سه ملاقات با شهردار داشتم و تحکیم روابط را پیگیری کردم ولی هنگامی که مشاهده کردم آن چیزی که می خواهیم محقق نمی شود رها کردم البته این به این معنا نبود که ارتباط قطع شود معاونین استانداری ارتباط داشتند ولی آنچه که می خواستیم صرفا در ارتباط ها نبود.

شکل گیری مثلث شهرداری، شورا و فرمانداری جهت کم کردن معضلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره جدید

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات به وسیله شهردار به معاونین و تحقق نظارت بر امور مدیریت شهر افزود: امیدوارم شهردار آینده قانون

وی ابراز امیدواری کرد: در دوره تازه جهت کم کردن معضلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مثلث شهرداری، شورا و فرمانداری با یک ارتباط موثر و هم افزا شکل بگیرد. شرایط موجود نشانگر آن است که این تعامل و همکاری حتما ایجاد خواهد شد لذا شاهد آرامش زیاد شهر خواهیم بود و می توان کارهای مهم را شروع کرد. امیدواریم در دوره تازه خلاءهایی که داشتیم را پر کنیم و شاهد هیچ خط کشی نباشیم و شهروندان هم به شورا و شهرداری کمک کنند که انجام کارها تسهیل شود آیا که قطعا توسعه با همکاری مردم محقق خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: بی تردید می توان بسیاری از کارها را از طریق فاینانس ها و بدون استفاده از منابع داخلی پیش برد. امیدواریم مدیریت شهری در دوره تازه به دنبال فروش شهر و فضاها نباشند و این عنوان را جز و سیاست های خود هم در شورا و هم شهرداری قرار دهند و کم کردن هزینه های اضافی را دنبال کنند.

وی تاکید کرد: جهت مثال هزینه آینده نگری شده است جهت پل صدر با آنچه که نهایتا به اتمام رسید فاصله بسیار زیادی داشت ضمن آنکه سازه بسیار سنگینی دارد درحالی که حتی نسبت به نمونه های داخلی از جمله سازه ای که در اصفهان وجود دارد بسیار سنگین تر هست؛ امروز دنیا، دنیای مهندسی است و مهندسین ما با کیفیت اوج و کمترین هزینه می توانند پروژه ها را اجرایی کنند.

شهردار آینده قانون رامحور قراردهد/ شکل‌گیری مثلث شهرداری،شوراو فرمانداری دردوره

استاندارتهران در تشریح شاخصه های شهردار پایتخت گفت: در تمام دنیا شهرداران پایتخت ها شاخصه ها خاصی دارند ولی بعضی شاخص ها می تواند در پیشبرد اهداف مدیریتی شهر موثر باشد. شهردار آینده باید پیش از هر چیز انگیزه کار داشته باشد باید جهت هرسال برنامه داشته باشد و برنامه ها را پیگیری کند این یکی از مهم و کلیدی ترین پرسشها است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از گزینش معاونین نیرومند تر از خود ترسی نداشته باشد

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات به وسیله شهردار به معاونین و تحقق نظارت بر امور مدیریت شهر افزود: امیدوارم شهردار آینده قانون

وی افزود: ما در دوره فعلی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه نظارت خلاء داشتیم و شورا باید به وظایف ذاتی خود عمل کند و نظارت موثری را اعمال کند، شهردار هم باید با تمام دستگاه های ذیربط در شهر تعاملی موثر داشته باشد، قانون را محور قرار دهد و از گزینش معاونین نیرومند تر از خود ترسی نداشته باشد. به این ترتیب تفویض اختیارات را انجام می دهد و خود بر امور شهر نظارت خواهد کرد.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | ارتباط | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs